Privacy Verklaring 2020 | Kantoorbalans

Kantoorbalans vindt uw privacy en het veilig verwerken van uw persoonsgegevens heel belangrijk. Op verschillende manieren verzamel ik persoonsgegevens. Welke gegevens precies worden verzameld hangt af van wat u vraagt aan mij om te doen. Daarom laat ik u hieronder graag zien hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens:

Kantoorbalans
Franquinetstraat 10
6191 CC Beek
E-mail adres: info@kantoorbalans.nl
Kamer van Koophandel nummer: KVK 80158374

Cookieverklaring
Ik maak gebruik van functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn nodig om een website goed te laten draaien. Het zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt een sessie door onze cookies inzichtelijk gemaakt op welke wijze de website wordt gebruikt en kan de website bij een volgend bezoek sneller gedownload worden. Analytische cookies gebruik ik om de website voor mijn klanten te optimaliseren. Dit doe ik met Google Analytics.

Google Analytics: Ik wil graag weten hoe mijn website gebruikt wordt zodat de website op basis hiervan optimaal ingericht kan worden. Daarom wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Dit brengt met zich mee dat de website cookies van Google plaatst. De informatie die via deze cookies verkregen wordt, zal door Google geanalyseerd worden op een zo anoniem mogelijke manier. Het IP-adres van de gebruiker wordt hierbij geanonimiseerd, waardoor herleiding tot een persoon niet mogelijk is. Google slaat de verzamelde informatie op op Amerikaanse servers welke conform de Safe Harbor principes beschermd zijn. Google zal de verzamelde informatie tot slot nooit met derden (niet bij Google betrokken) delen, tenzij hiertoe gedwongen wordt volgens een wettelijke verplichting.

Social media: ik maak gebruik van de social mediakanalen LinkedIn en Instagram. Deze kanalen plaatsen zelf cookies op mijn website.
Lees het privacy statement van deze kanalen om meer te weten te komen over de wijze waarop zij gegevens verwerken.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor het verzamelen van gegevens via cookies, voor zover uw toestemming nodig is voor het mogen plaatsen van deze cookie. 

Privacy Statement
Ik verwerk persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Persoonsgegevens en wil daarom transparant zijn in de wijze waarop ik omga met de gegevens van de gebruikers van de website. Deze privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen die plaatsvinden in het kader van mijn diensten. Door gebruik te maken van mijn website geeft de gebruiker aan mijn privacy beleid te accepteren.

Privacy verklaring
Ik verwerk persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van mijn dienstverlening. Zo worden persoonsgegevens verwerkt voor het opnemen van contact, het kunnen leveren van en informeren over diensten (indien daarvoor toestemming is verleend). Het gaat in ieder geval om de volgende persoonsgegevens:

• NAW-gegevens;
• Telefoonnummer;
• E-mailadres;
• Bankrekeningnummer;
• Inloggegevens.

Wanneer u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming ook te allen tijde weer intrekken. 

Doeleinden van gegevensverwerking
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het verstrekken van vrijblijvende informatie en offertes, wanneer u dit bij mij aanvraagt;
• Voor het afhandelen van uw betaling (en mijn aangiften bij de belastingdienst) gebruik ik uw naam, adresgegevens, btw-nummer en
bankgegevens.
• Tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor u, moet ik met u kunnen communiceren. Daarvoor gebruik ik uw telefoonnummer, SkypeID en/of
e-mailadres.
• Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan uw website, of andere accounts geeft u mij toegang via inloggegevens. Die inloggegevens bewaar ik
in een wachtwoordmanager.
• Om mijn website te verbeteren.

Als u contact opneemt met mij, wil ik u zo goed mogelijk helpen. Hiervoor sla ik de email gesprekken die u met mij voert op. Soms vraag ik u om specifieke persoonsgegevens aan mij door te geven tijdens een email – of telefoongesprek. Dit is ten behoeve van de aangevraagde dienstverlening. Ook maak ik aantekeningen van ons contact, zodat ik precies weet wat er is besproken als u nog een keer contact met mij opneemt.

Delen van persoonsgegevens met derden: ik deel de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Kantoorbalans correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Met bedrijven die in opdracht uw gegevens verwerken, sluit Kantoorbalans een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kantoorbalans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Kantoorbalans uw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na uw nadrukkelijke toestemming.

Beveiliging gegevens: ik draag er zorg voor dat uw persoonsgegevens optimaal beveiligd zijn. Daarnaast zal ik uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar danwel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Kantoorbalans  uw persoonsgegevens.

Rechten betrokkenen: u heeft recht op inzage, correctie, overdragen en/of verwijdering van uw persoonsgegevens bij mij. Hiertoe kan een schriftelijk verzoek gericht worden aan de contactgegevens zoals bovenaan is weergegeven. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. Ik wil u er tevens op wijzen dat u het recht heeft een klacht in te dienen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overig: eventuele links naar websites/bronnen van derden zijn met zorg geselecteerd. Desondanks kan ik geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens.

Bij vragen en/of opmerkingen met betrekking tot privacy kan contact opgenomen worden via bovengenoemde contactgegevens.

.